0180412271 - 0652888075


Hier onder een opsomming van foutcode,s betreffende Siemens wasmachine,s.

U kunt hier deĀ  mogelijke oplossing c,q veroorzaker vinden van de melding.

Houdt u er rekening mee dat van sommige type,s de code,s niet overeenkomen

In dat gevalĀ  kunt ons altijd vragen om uw storingscode na te kijken in onze technische datasheets

Stuur ons dan een bericht met de code en vergeet u niet de gegevens vanaf het typeplaatje te vermelden.