0180412271 - 0652888075


Hier onder een opsomming van foutcode,s betreffende Siemens Vaatwassers.

U kunt hier de  mogelijke oplossing c,q veroorzaker vinden van de melding.

Houdt u er rekening mee dat van sommige type,s de code,s niet overeenkomen

In dat geval  kunt ons altijd vragen om uw storingscode na te kijken in onze technische datasheets

Stuur ons dan een bericht met de code en vergeet u niet de gegevens vanaf het typeplaatje te vermelden.


Indien u de reparatie zelf af kunt helpen wij u graag bij het zoeken naar het juiste onderdeel.

Klik op de foto hierboven om naar onze webshop te gaan


Siemens  Code F


Geen water? Siemens vaatwasser storingscode F

 

Het doen van de vaat begint natuurlijk bij voldoende water. Wanneer een Siemens vaatwasser dit niet krijgt, dan zal deze storingscode F op het display tonen. Dit betekent dat er een flink aantal oorzaken kan worden nagelopen om dit op te lossen. Een aantal daarvan kan de consument zelf bekijken. Denk bijvoorbeeld aan het nazien van de kraan of deze voldoende openstaat en het nazien van de toevoerslang e de filters of deze niet verstopt zijn of geblokkeerd worden. Is dit allemaal niet het geval, dan kunnen ook meer technische problemen de grondslag van de storing zijn.

Een expert erbij halen
Wanneer dit het geval is, dan is een expert erbij halen waarschijnlijk de meest verstandige zet die gedaan kan worden. Een mogelijk probleem kan bijvoorbeeld een defect inlaatventiel zijn. Wanneer deze is schoongemaakt en het probleem nog altijd bestaat, is het zeer goed mogelijk dat deze bijvoorbeeld kapotgegaan is. Die moet dan vervangen worden door een monteur. Laat alles dan ook goed nakijken wanneer dit wordt gedaan. Het kan bijvoorbeeld ook een probleem met de printplaat zijn. Juist omdat er zoveel mogelijke oorzaken zijn is het belangrijk dat alles goed nagelopen wordt wanneer de oplossing gezocht moet worden.

 

Bron: Vaatwasser.nl

Siemens Code E01


Siemens vaatwasser storing e01 is een defecte voedingsmodule

Een defect aan een Siemens vaatwasser hoeft niet altijd met de werkende delen te maken te hebben. Het kan immers ook zo zijn dat het deel dat het geheel aanstuurt het begeeft. Dit is het geval wanneer de vaatwasser storingscode e01 aangeeft. Dit betekent namelijk dat de voedingsmodule niet langer naar behoren werkt. Het vervelende aan deze storing is dat je er als consument maar beperkt iets aan kunt doen. Het is immers zo dat het werk aan de voedingsmodule flink technisch is en beter door een monteur gedaan kan worden. Dit zorgt voor beter resultaat.

Wat wel te doen
Uiteraard is het wel belangrijk dat de voorbereidende werkzaamheden worden gedaan. Dit betekent dus dat de vaatwasser van het stroomnet moet worden losgekoppeld en dat ook de watertoevoer moet worden gestopt. Het uitruimen van de vaatwasser is natuurlijk ook aan te raden. Zo kan de monteur direct aan de slag. Wanneer de Siemens goed te behandelen is, dan kan de storing snel worden opgelost. Bijvoorbeeld door de module te vervangen. Daarna kan de vaatwasser gewoon zijn programma’s weer draaien en kan hij nog vele jaren mee zoals het zou moeten. Zonder dat deze opnieuw in storing valt.

 

 

 

Bron:Vaatwasser.nlSiemens Code E02


Siemens vaatwasser storing e02? Geen verwarming!

 

Om de vaat naar behoren te doen is warm water nodig dat door de vaatwasser van Siemens zelf wordt gegenereerd. Dit betekent dus dat de hittepomp essentieel is voor het draaien van het programma. Wanneer de Siemens vaatwasser storing e02 aangeeft, dan is deze pomp echter defect. Dit betekent dus dat deze gerepareerd of vervangen moet worden. Wie handig is kan dit zelf, maar het kan ook verstandig zijn om hier een monteur bij te halen. Deze weet immers precies hoe dit aangepakt moet worden en alles snel weer naar behoren werkend gemaakt kan worden.

Goed opletten
Wie besluit om de hittepomp zelf te vervangen moet goed opletten. Zo kunnen er verschillende redenen zijn waarom de pomp niet werkt. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat er kortsluiting in de printplaat is ontstaan. Wanneer de pomp dan vervangen is kan de vaatwasser nog altijd zijn programma niet draaien en blijft deze dezelfde storingscode e02 aangeven. In zulke gevallen is het daarom goed dat de mogelijkheid bestaat om een monteur dit werk te laten doen. Zo kan gezorgd worden dat dit soort opvolgende problemen ook direct worden aangepakt. De kans dat er dan een storing blijft hangen wordt daardoor erg klein.

 

Bron:Vaatwasser.nl

Siemens Code E03


Siemens vaatwasser storing e03? Voedingsmodule defect

Om de vaatwasser van Siemens naar behoren te laten werken is een voedingsmodule nodig die de machine van de nodige energie voorziet. Wanneer deze defect is, dan geldt hetzelfde als wanneer één van de andere onderdelen defect is. De programma’s kunnen dan simpelweg niet gedraaid worden. Dit betekent dus dat er snel iets aan code e03 gedaan moet worden. Dit kan echter niet op eigen gelegenheid worden gedaan. Dit kan immers gevaarlijke situaties opleveren. Laat het werk daarom verzorgen door een ervaren monteur. Deze weet precies hoe de module op een veilige manier gerepareerd of vervangen.

Voorbereidend werk
Het is wel verstandig om alvast enge voorbereidende werkzaamheden te doen wanneer de afspraak met de monteur is gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van de vuile vaat die nog in de machine is blijven staan. Ook de ruimte rondom de machine moet vrijgemaakt worden zodat de monteur er goed bij kan. Vervolgens is het ook slim om de machine los te koppelen van stroom en de watervoorzieningen. Dit werkt immers een stuk veiliger wanneer de voedingsmodule vervangen moet worden. Wanneer dit allemaal verzorgd is kan de monteur direct aan de slag met het doen van de reparatie zodra hij arriveert.

 

Bron:Vaatwasser.nlSiemens Code E07


Onvoldoende ventilatie geeft Siemens storing e07

 

Elektrische huishoudelijke apparaten moeten goed geventileerd worden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om oververhitting te voorkomen. Dit geldt uiteraard ook voor een Siemens vaatwasser. Storingscode e07 geeft aan dat de ventilatie van het apparaat niet langer naar behoren werkt. Dit betekent dus ook dat hier snel iets aan gedaan moet worden. Wie enigszins ervaren is in het vervangen van ventilatoren in elektrische apparaten kan dit ook doen bij een Siemens vaatwasser. Wie echter niet technisch is aangelegd, kan dit beter door een monteur laten doen die dit wel is. Dit is een stuk veiliger en ook gemakkelijker.

Eerst voorbereiden
Of de ventilator nu eigenhandig of door een monteur wordt vervangen, het is altijd belangrijk dat eerst de benodigde voorbereidende werkzaamheden worden gedaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de stroom van het apparaat moet worden gehaald. De ventilator moet immers worden losgekoppeld en een nieuwe worden aangesloten. Dit kan een flink gevaarlijke situatie opleveren wanneer de stroom er niet af is. Zorg ook dat er voldoende ruimte rondom de machine is om het werk te kunnen doen. Ook dit is belangrijk met het oog op de veiligheid. Wanneer de ventilator vervangen is kan de machine weer vele jaren mee in huis.

 

Bron: Vaatwasser.nl

Siemens Code E09


Siemens vaatwasser storing e09 duidt op warmwater

 

Het verwarmen van het water in een vaatwasser wordt verzorgd door de machine zelf. Er zijn een aantal elementen die hiervoor zijn ingebouwd. Wanneer een van deze elementen niet werkt, dan spreekt het voor zich dat ook het water niet warm wordt. Het is dan belangrijk dat hier snel iets aangedaan wordt. Wordt dit namelijk niet gedaan, dan zal de vaatwasser vanwege storing e09 niet kunnen werken. Sommige dingen kunnen zelf worden gedaan, maar in sommige gevallen is het beter om de monteur te benaderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vervangingswerkzaamheden aan de verschillende elementen in de machine.

Het verwarmingselement of hittepomp

In de eerste plaats kan het probleem natuurlijk zitten in het verwarmingselement of hittepomp. Als deze niet opwarmt, dan zal ook het water niet warm worden. Ook een probleem met de module kan hiervan de oorzaak zijn. Overigens kunnen meer simpele zaken als een verstopte filter ook al voor problemen zorgen. Kijk dit dus altijd eerst na voordat er hulp van een expert wordt ingeroepen. Een filter schoonspoelen kan immers met gemak eigenhandig worden gedaan. Dit kan flink wat kosten en verloren tijd besparen en is daarom sterk aan te raden.

 

 

 

 

Bron: Vaatwasser.nlSiemens Code E14


Siemens flowsensor kapot? Storingscode e14

 

En flowsensor heeft te maken met de inname van het water . Bij te weinig water kan immers het programma niet gedraaid worden. De sensor speelt dus een belangrijke rol. Wanneer deze defect is, dan zal de Siemens vaatwasser dit laten merken door storingscode e14 aan te geven. Dit is het signaal dat de sensor niets meer meet. Het is dan van belang om de sensor te vervangen. Er kan echter meer aan de hand zijn met de machine.

Nakijken
Het kan ook zijn dat de flowsensor detecteert dat er iets niet in orde is in de machine en daarom de storing aangeeft. Denk bijvoorbeeld aan verstopte filters en dergelijke. Deze moeten daarom sowieso regelmatig worden nagekeken en schoongespoeld, maar zeker ook op het moment dat de code e14 in beeld verschijnt. Het is goed mogelijk dat door de schoonmaakwerkzaamheden de problemen verdwijnen. Het schoonmaken van de vaatwasser is een werk dat door de bezitter van de vaatwasser zelf gedaan kan worden. Wie handig is kan ook zelf de sensor vervangen indien dit toch nodig blijkt te zijn voor de oplossing.

 

 

 

 

 

 

Bron: Vaatwasser.nl

Siemens Code E15


Wateroverlastproblemen geven Siemens storing e15

 

Omdat er met water en elektriciteit wordt gewerkt is het van groot belang dat een Siemens vaatwasser wordt beschermd door beveiligingen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er water op de bodemplaat of in de motorruimte terechtkomt. Dan treedt direct de overlastbeveiliging in werking. Dit geeft storingscode e15 op het display. Het is dan zaak om een expert op het gebied van Siemens vaatwassers erbij te halen. Deze kan dan achterhalen waar de oorzaak van de lekkage te vinden is. Mogelijk kan de machine dan nog worden gerepareerd. De consument kan dan zelf alvast enkele voorbereidende werkzaamheden doen.

Wat eerst?
Begin met het loskoppelen van de machine van het stroomnet. Trek bijvoorbeeld de stekker uit het stopcontact. Draai ook de waterkraan die aan de machine gekoppeld is dicht. Wees voorzichtig met het openen van de machine vanwege het water dat er mogelijk in kan staan. Als het mogelijk is, dan is het aan te raden om de vuile vaat die erin is blijven staan even uit de vaatwasser te halen. Dit is namelijk nodig om de expert gemakkelijker bij het probleem te laten komen. Deze kan dan vervolgens bij aankomst direct bekijken wat hieraan gedaan kan worden en op welke termijn dit kan.

 

Bron: Vaatwasser.nlSiemens Code E16

Inlaatventiel defect geeft Siemens storing e16

 

Om de juiste hoeveelheid water in een Siemens vaatwasser te laten is een inlaatventiel ingebouwd. Wanneer dit ventiel niet werkt, dan zal de machine storing e16 weergeven. Het is mogelijk om het ventiel zelf te vervangen, mits de machine eerst volledig wordt uitgeschakeld. Het is echter wel zo dat het inlaatventiel op elektriciteit werkt, dus wie hier geen ervaring in heeft of niet technisch onderlegd is, kan beter een monteur inschakelen om het werk te doen. Het is dan zaak om de machine zo vrij te maken dat de monteur direct aan het werk kan.

Schoonmaken van het ventiel
Een belangrijke reden waarom het inlaatventiel defect kan gaan is dat het onvoldoende wordt schoongemaakt. Omdat er water doorheen stroomt kunnen er kalkresten achterblijven en natuurlijk speelt ook het vuil dat van de vaat wordt gespoeld een rol. Het is dus verstandig om zo nu en dan het ventiel even af te spoelen. Zoals dit ook verstandig is voor bijvoorbeeld de filters die in de machine zitten. Door dit regelmatig te doen zijn storingen die betrekking hebben op deze onderdelen, zoals e16, uit te stellen of zelfs in zijn geheel te voorkomen. De vaatwasser gaat dan langer mee.

 

 

Bron: Vaatwasser.nl

Siemens Code E20

Storing e20: Siemens vaatwasser circulatiepomp defect

Om het warme water dat door het verwarmingselement in de Siemens vaatwasser wordt verzorgd door de gehele machine te laten stromen, is een circulatiepomp geïnstalleerd. Het spreekt dan ook voor zich dat deze pomp altijd nodig is om de vaat te kunnen doen. Wanneer deze defect is, dan zal een vaatwasser daarom ook in storing vallen. Dit is te herkennen aan storingscode e20. Hieraan kan een consument zelf niets doen. De pomp vervangen is wel een mogelijkheid, maar dit kan het best door een monteur gedaan worden. Dit is immers een specialistische klus die gedaan moet worden.

Klaar voor reparatie maken
Om te zorgen dat een monteur direct zijn werk kan doen is het aan te raden om als bezitter van de Siemens vaatwasser alvast te zorgen dat de machine direct te repareren is. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de stroom eraf te halen en de waterkraan dicht te draaien. Ook het opruimen van de vaat die er nog in stond is een slimme zet. De pomp vervangen is geen moeilijke klus, maar het vergt wel enige handigheid. Om die reden is het dus gemakkelijker voor de monteur als er voldoende ruimte is om het werk te kunnen doen.

 

 

Bron: Vaatwasser.nlSiemens Code E21

Siemens vaatwasser circulatiepomp defect geeft storing e21

 

Het water dat nodig is om de vaat te doen moet altijd van een bepaalde temperatuur zijn. Daarom wordt het verwarmd met een verwarmingselement en rondgepompt door de circulatiepomp. Wanneer deze pomp niet naar behoren werkt, dan valt de machine in storing. Dit is te herkennen aan code e21 op het display. Het is mogelijk om de pomp te laten repareren, maar in sommige gevallen zal het aan te raden of zelfs noodzakelijk zijn om de pomp direct in zijn geheel te vervangen. Dit kan dan het beste door een monteur worden gedaan die hierin ervaren is.

De machine vrijmaken
Het werk dat gedaan moet worden vergt enige handigheid. Dit betekent dat het beter gaat wanneer er meer ruimte om te bewegen is. Ruim daarom altijd alvast de keuken even op voordat de monteur komt. Ook de vuile vaat uit de machine halen is natuurlijk aan te raden. Zeker wanneer besloten wordt dat de pomp gerepareerd wordt is dit belangrijk. Er moet dan immers veel werk in de machine zelf worden gedaan. Hier is dus ook veel ruimte om te kunnen bewegen voor nodig en die kan op deze manier worden verzorgd. Dit helpt het proces te versnellen.

 

 

Bron: Vaatwasser.nl

Siemens Code E24

Storing E24

Deksel afvoerpomp los

 

Geeft uw Siemens vaatwasmachine storing E24 aan? Dan zit het dekseltje bij uw pomp los of zit er een knik of verstopping  in de afvoerslang.

Dat klinkt als een groot probleem. Toch is het tegendeel waar. U kunt namelijk zelf het pompdekseltje goed terug plaatsen of de knik in de afvoerslang verhelpen en de machine weer in gebruik nemen.  Uiteraard eerst de machine uitschakelen. Haal ook de stekker uit het stopcontact. Hiermee zorgt u ervoor dat u veilig kunt werken zonder het risico te lopen op een ongewenste stroomstoot.

Het schoonmaken
Om de pomp te kunnen schoonmaken zal u eerst de vaatwasmachine enigszins uit elkaar moeten halen. Dit is gelukkig geen ingewikkelde taak. Dit doet u door de zeef en de afdekplaat te verwijderen. Daarna kunt u de pomp en de omgeving van de pomp reinigen. Als alles goed en naar tevredenheid schoon is, kan de vaatwasmachine weer in elkaar worden gezet. Let erop dat alles op de juiste manier wordt terug geplaatst. Als het goed is geeft uw Siemens vaatwasmachine storing E24 nu niet meer aan. U kunt weer met een gerust hart gebruik maken van uw machine.

 

 

Bron: Vaatwasser.nl


Siemens Code E25

De pomp schoonmaken als uw vaatwasser E25 aangeeft

 

Uw vaatwasmachine kan verschillende storingen aangeven die eventueel  zelf op te lossen zijn. Siemens vaatwasser storing E25 is zo’n storing die u met een beetje handigheid kunt verhelpen. Deze heeft namelijk betrekking op de pomp van uw vaatwasser. Specifieker betekent storing E25 dat de pomp verstopt is geraakt en dat hij schoongemaakt dient te worden.

Stroom eraf en schoonmaken
Let erop dat u eerst de stroom van uw Siemens vaatwasmachine af haalt. Dit is belangrijk om veilig te kunnen werken. Nadat u dit gedaan heeft kunt u de pomp uit de vaatwasmachine schroeven. Hiervoor moet u wel eerst de zeef verwijderen. Het schoonmaken kunt u vervolgens naar eigen inzicht aanpakken, bijvoorbeeld met een doek. Zorg ervoor dat alle stof en vuil die voor verstopping zorgt wordt verwijderd. Hierna kunt u de machine weer op dezelfde wijze in elkaar zetten. Als u de stekker terug in het stopcontact steekt zal de uw Siemens vaatwasmachine storing E25 niet meer melden. Deze melding kan echter wel na enige tijd terugkeren. U kunt dan dezelfde handelingen toepassen.

 

Bron: Vaatwasser.nl